Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Η Αλληλεγγύη δεν σταματά έχει βαθιές ρίζες στη ζωή μας. Τη πέμπτη 30/3/2017 αλληλέγγυοι απο το Λουξεμβούργο μας προμήθευσαν με 1000 ευρώ Τρόφιμα. Ένα μέρος της ομάδας του "Τρένου της αλληλεγγύης"  παραλαμβάνει τα τρόφιμα.